REACT!

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Jeśli chcesz wziąć udział w działaniach projektowych i przy okazji zdobyć dodatkowe oceny z różnych przedmiotów oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyjazdy projektowe, wykonaj jedną z poniższych prac w języku angielskim do 20 kwietnia 2021.

Pamiętaj, że prace muszą zawierać podany poniżej odpowiedni tytuł oraz loga projektu i programu Erasmus+

1. REACT! – Save Energy!

Przygotuj prezentację na temat oszczędzania prądu w domu czy szkole na co dzień. Mile widziane przykłady własnych dobrych praktyk. Liczba slajdów dowolna. Zawrzyj obrazki, zdjęcia lub rysunki! Wstaw logo projektu i programu Erasmus+.

2. REACT to Water Pollution!

Przedstaw przykłady zanieczyszczania rzek, jezior czy morza. Mile widziane własne zdjęcia z okolicy. Opatrz zdjęcie sloganem w języku angielskim przeciwko zanieczyszczaniu wody. Forma: prezentacja lub plakat. Wstaw logo projektu i programu Erasmus+.

3. REACT to Addictions!

Przygotuj plakat przeciwdziałający uzależnieniom: paleniu tytoniu, e-papierosów, zażywaniu narkotyków lub dopalaczy. Technika dowolna: rysunek, grafika, fotografia itp. Opatrz zdjęcie sloganem w języku angielskim. Wstaw logo projektu i programu Erasmus+.

Dodatkowe informacje: Anna Kowalska-Karpała na platformie TEAMS.