REACT!

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

W ramach projektu podjęliśmy szereg działań nakierowanych na ochronę środowiska oraz zdrowy styl życia.

REACT! – Save Energy! prezentacje, plakat


REACT to Water Pollution! prezentacje, plakat


REACT to Addictions! plakat


REACT! – Recycle prezentacje


REACT! Dzień Ziemii


REACT! Stop Smog!


Plakat projektu


Wystawa rzeźb z recyklingu


Kampania NO LOOP


Dzień Sportu

REACT! Niebezpieczny hazard


Dzień Dawcy Szpiku


Kreatywność na powietrzu


Zmiany klimatyczne w Europie


REACT! przeciw wojnie Dzień Ukrainy


REACT! Sprzątanie świata


REACT! Dzień świadomości o AIDS


Poziom smogu w Europie – raport


REACT! DOs and DON’Ts