Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars

Szkolenia odbyte przez naszą kadrę pozwoliły na nawiązanie wielu kontaktów z nauczycielami z innych krajów
europejskich. Dzięki rozmowom z innymi uczestnikami, poznaliśmy systemy edukacji z wielu różnych krajów (ponad
20). Nawiązaliśmy kontakt z dwiema szkołami, z Portugalii i Islandii, z którymi chcemy zrealizować projekt współpracy
szkół w 2023r. Szkolenia pozwoliły też uczestnikom na praktyczne wykorzystanie zdolności komunikacyjnych w
środowisku międzykulturowym, szczególnie nauczyciele, którzy podjęli trud nauki języka obcego w ramach
poprzedniego projektu.
Poznaliśmy różne europejskie systemy edukacyjne, przede wszystkim system zarządzania oświatą stosowane w
Islandii. Ten cel udało nam się zrealizować bardzo dokładnie, głównie ze względu na możliwość dyskusji z trzema
dyrektorami szkół średnich oraz niektórymi nauczycielami. Mieliśmy też możliwość wzięcia udziału w lekcjach i
obserwacji interakcji między uczniami i nauczycielami. Po szkoleniu wewnętrznym dla pozostałych nauczycieli naszej
szkoły, pokazaniu innych sposobów pracy, wypracowaliśmy elementy, które przenieśliśmy na nasz grunt: ocenianie
procentowe od przyszłego roku szkolnego, większa liczba tematów dotycząca inteligencji emocjonalnej i kompetencji
miękkich realizowanych na godzinach wychowawczych i zajęciach rozwijających kreatywność, stworzenie więcej miejsc
dla uczniów do odpoczynku i spotkań w budynku szkoły i na zewnątrz (ławeczki, kącik czytelniczy, odnowiona
czytelnia, większe zasoby szkolnej biblioteki, urządzenia do ćwiczeń na boisku, większy trawnik), zwiększenie liczby
indywidualnych spotkań uczniów i rodziców z psychologiem i pedagogiem (na podstawie zdiagnozowanych potrzeb
uczniów), zakup siedzisk-worków do gabinetu psychologa, zwiększenie liczby lekcji odbywających się na dworzu. Jest
to długofalowy proces, ale efekty już można zauważyć. Większość wprowadzonych zmian została przyjęta przez
uczniów pozytywnie, korzystają z nowych przestrzeni, chętnie uczestniczą w lekcjach na powietrzu.