Introduction to Coding and Robotics with Arduino

Firma Europass Teacher Academy jest firmą włoską, a Włochy są ojczyzną oprogramowania Arduino. Program
szkolenia pozwolił na nabycie wystarczających kompetencji potrzebnych do zrealizowania projektu w oparciu o to
oprogramowanie. Każdy uczestnik otrzymał też zestaw Arduino i potrzebne części do samodzielnej pracy. Intensywna
forma szkolenia – połączenia teorii z praktyką – zapewniła szybkie opanowanie zasad działania języka kodowania i
pomogła w zrozumieniu zasad działania urządzeń w życiu codziennym.

Dzięki szkoleniu z Arduino, nauczyciele informatyki wprowadzili elementy kodowania na lekcjach informatyki, także na
poziomie podstawowym. Obok stosowanego do tej pory języka kodowania c++ python, uczniowie zaczęli konstruować
proste czujniki wykorzystujące Arduino. Nawet proste konstrukcje takie, jak zapalająca się żaróweczka czujnika
potrafiła być powodem do dumy z osiągniętego sukcesu. Przybliżyło to naszą ofertę edukacyjną do szkół technicznych,
z którymi nie mieliśmy szans konkurować. Większość uczniów wyraziła się pozytywnie o tym języku, utrzymując, że jest
on całkiem przyjazny i pozwala poznać dynamikę działania elektroniki i robotyki.