Local Treasures in European Context

Najnowszy projekt europejski w naszej szkole to projekt KA229 – Współpraca szkół: Local Treasures in European Context, nr projektu 2018-1-RO01-KA229-049304_2.

Nasi partnerzy to: Rumunia (koordynator), Włochy (Sycylia) oraz Turcja.

Przez najbliższe dwa lata wyszukamy i udokumentujemy w filmach lub prezentacjach nasze lokalne skarby w czterech kategoriach:

HISTORIA

TRADYCJE I KUCHNIA

SZTUKA I RZEMIOSŁO

BOGACTWA NATURALNE

W projekcie może wziąć udział każdy z Was! Znajdź w Starogardzie lub innych miejscach skarb (np. miejsce związane z wydarzeniem historycznym, wydarzenie kulturalne, jarmark, artystę, miejsce ciekawe pod względem przyrodniczym lub geograficznym itp.), wykonaj fotografie, nakręć film i zgłoś się do jednego z ogłoszonych konkursów. Pamiętaj, by wszystkie komentarze były w języku angielskim.

W filmie NA POCZĄTKU umieść powyższe logo ERASMUS+ oraz logo projektu, logo szkoły, nazwę i numer projektu. Wszystko znajdziesz na tej stronie.

Nagrodą może być wyjazd na zagraniczne spotkanie projektowe!