Zakodowani na Zdrową Szkołę

2019-1-PL01-KA101-064243

Projekt „Zakodowani na Zdrową Szkołę” był odpowiedzią na sprecyzowane potrzeby szkoły w trzech obszarach:
poprawy kompetencji w zakresie zarządzania szkołą i kadrą, wprowadzenia nowych metod pracy w edukacji
prozdrowotnej i emocjonalnej oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe zagadnienia z dziedziny informatyki, w tym
języka kodowania.

Główne cele projektu to: dalsze umiędzynaradawianie i europeizacja działań szkoły; rozwijanie umiejętności
zarządzania szkołą, pracownikami oraz umiejętności współpracy, komunikacji i kierowania zespołem, rozwiązywania
konfliktów; poznanie dobrych praktyk stosowanych w szkolnictwie innych krajów; rozwinięcie działań promujących
edukację prozdrowotną i emocjonalną, w szczególności w zakresie zachowania emocjonalnej równowagi wśród
nauczycieli i uczniów; poznanie i wprowadzenie do programu nauczania języka kodowania; zbudowanie czujnika
smogu, przeprowadzenie badań, ich analiza i ogłoszenie wyników; unikanie wcześniejszego kończenia nauki
spowodowanego nieradzeniem sobie z nauką czy stresem.

W mobilnościach wzięło udział 14 pracowników szkoły, którzy podzielili się na dwa zespoły w zależności od zadań,
które wykonują w szkole. Jeden zespół zajmował się organizacją wszelkich imprez i projektów, a drugi stanowili
nauczyciele pragnący podwyższyć swoje kompetencje TIK (kodowanie). W celu zaspokojenia potrzeb szkoły i
zrealizowania założonych celów, wzięliśmy udział w trzech szkoleniach:

  1. „Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars”,
  2. „Health and Emotional Education: Creating a positive and effective climate among learners (children, youths, adults)”,
  3. „Introduction to Coding and Robotics with Arduino”.

Realizacja tego projektu przyniosła wymierne korzyści zarówno uczestnikom, jak i całej organizacji wnioskującej, od
nauczycieli, poprzez uczniów i ich rodziców. Uczestnicy szkoleń nabyli nowe przydatne kompetencje, które
wykorzystują w pracy z uczniami i własnym doskonaleniu. Program z informatyki wzbogaciliśmy o zajęcia z języka
kodowania Arduino. Zajęcia z wychowania fizycznego zawierają elementy jogi, nordic walking, palanta oraz ruchu przy
muzyce. Na zajęciach kreatywnych tworzymy GIFy, domowe mydło, pracujemy kreatywnie z książką oraz sztuką.
Zakupiliśmy i wykorzystujemy nowy sprzęt do ćwiczeń, mamy więcej zieleni na szkolnym boisku dzięki czemu więcej
lekcji odbywa się na zewnątrz. Wprowadziliśmy zmiany w wystroju niektórych pomieszczeń, pojawiła się kolorowa
czytelnia, kącik czytelniczy czy siedziska-poduchy w gabinecie psychologa, nowe ławeczki na korytarzach. Wszystko to
wyraźnie wpłynęło na polepszenie atmosfery w szkole. Przestrzeń szkolna stała się bardziej przyjazna dla uczniów, co
według nich wpłynęło na ich lepsze samopoczucie.
Szkolna biblioteka wzbogaciła się o pozycje psychologiczne i dydaktyczne. Mamy też lektury obcojęzyczne na różnym
poziomie, które wykorzystujemy na lekcjach języków obcych.