Best Practices Benchmarking

www.dreamsart.pl

Kolejnych 8 nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniu w Tikkurili w Finlandii, zorganizowanym przez firmę Euneos.

Szkolenie zapewniło:
– pomoc przy sprecyzowaniu potrzeb szkoły w zakresie wprowadzenia do programów szkolnych wszystkich przedmiotów innowacji pedagogicznych i technologicznych oraz sposobów ich monitorowania i ewaluacji;
– przygotowanie kadry na przejście z nauczania standardowego na cyfrowe z zastosowaniem między innymi tabletów i e-podręczników;
– możliwość dyskusji na temat zrównoważonego zastosowania zarówno nauczania standardowego jak i cyfryzacji oraz na temat bezpieczeństwa i poszanowania praw autorskich;
– poznanie i porównanie dobrych praktyk stosowanych w szkolnictwie innych krajów, szczególnie Finlandii, ale także krajów innych uczestników szkoleń (poprzez warsztaty i dyskusje);
– szkolenie w naturalnym środowisku szkolnym, poprzez obserwacje prowadzonych zajęć i systemów zarządzania;
– nawiązanie kontaktów międzynarodowych w celu współpracy przy projektach w ramach Akcji 2 Partnerstwa strategiczne;
– sposobność na ukazanie nauczycielom, jak ważne w rozwoju zawodowym jest poznawanie i stosowanie języków obcych.