Fluency and English Language Development for Educators

Uczestnicy szkolenia „Fluency and English Language Development for Educators” w szkole Executive Training Institute Ltd. na Malcie rozwinęli swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego we wszystkich obszarach: konstrukcjach gramatyczno-leksykalnych, słuchaniu, czytaniu i mówieniu. Uczestnicy szkoleń na wyższych poziomach mieli możliwość przedyskutowania bieżących wydarzeń i poznania opinii nauczycieli z innych krajów i kultur. Poznanie nauczycieli podobnych przedmiotów pozwoliło na wymianę doświadczeń i poznanie nowych metod pracy z uczniami. Większe kompetencje językowe to także większe
możliwości w przeszukiwaniu zasobów internetu dotyczących pomocy dydaktycznych, czy programów użytecznych w nauczaniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali trzymiesięczny dostęp do kursu online w celu dalszego pogłębiania wiedzy. Po szkoleniu kadry, wielu nauczycieli zaczęło wprowadzać elementy języka angielskiego na swoich przedmiotach.