Portugalia

29.11-03.12.2021

Aktywność w Portugalii skupiała się na obszarze Oszczędzania Energii i Redukcji Zanieczyszczenia Wody. Póvoa de Varzim znajduje się tuż przy Oceanie Atlantyckim i jest doskonałym miejscem do pokazania, jak zmiany klimatyczne i wynikający z nich wzrost poziomu wody powodują erozję wybrzeża. Dla niektórych uczestników była to pierwsza okazja, kiedy widzieli ocean i jak działają pływy. Wizyta obejmowała warsztaty tematyczne, w których uczestniczyli gospodarze i goście pracujący w międzynarodowych zespołach:

 • Prezentacje zespołów „Woda jest cenna” i Wystawa „Litoral Poveiro: podejście ekologiczne” – Zespoły prezentowały i porównywały filmy, a następnie oglądały wystawę na temat zanieczyszczenia wody opartą na różnych kampaniach zbierania śmieci na pobliskich plażach i współpracy z miejskim centrum monitoringu i interpretacji środowiska.
 • Warsztaty z panem Miguelem Silvą i panią Silvią Costą z firmy zajmującej się gospodarką odpadami LIPOR na temat kompostowania. Uczniowie dowiedzieli się o utylizacji odpadów biologicznych i ponownym wykorzystywaniu. Otrzymali także ekologiczne prezenty, unikalne torby wyprodukowane z recyklingowanych banerów reklamowych.
 • Warsztaty z organizacją „Opta” – zwiedzanie wystawy „Gdzie Ziemia łączy się z Morzem i co jest pomiędzy” poświęconej problemowi zanieczyszczenia plastikiem mórz oraz społeczności przybrzeżnych. Warsztaty w międzynarodowych zespołach na temat „Kreatywnego recyklingu”. Spotkanie z radnym panem Marco Afonso Barbosą.
 • Udział w zajęciach szkoły gospodarza na temat Biomasy jako wyniku przekształcania odpadów na nowe materiały oraz o najlepszych sposobach oszczędzania energii na co dzień. Prezentacja wyników na tablicy szkolnej.
 • Warsztaty eTwinning oraz dalszy plan projektu i plany dla nauczycieli.

Projekty terenowe obejmowały:

 • Powitanie w Ratuszu Póvoa de Varzim, gdzie uczniowie dowiedzieli się o historii miasta, słynnych rybakach i sposobach walki rady miasta z erozją oceaniczną.
 • Wycieczka statkiem słonecznym w porcie morskim.
 • Spacer wzdłuż wybrzeża – uczniowie mogli zobaczyć, jak działają pływy i jaki mają wpływ fale na ląd. Dowiedzieli się o konieczności ochrony obszarów wydmowych i także pomogli w sprzątaniu jednej z plaż.
 • Pawilon Wodny – Wizyta w Sea Life i Pawilonie Wodnym z żywymi warsztatami, gdzie uczniowie mogli zobaczyć znaczenie wody dla organizmu człowieka i planety oraz dowiedzieć się, jak istotne jest utrzymywanie rzek i oceanów w czystości.
 • Obserwacja elektrowni wiatrowej i jej turbiny wiatrowej.
 • Wycieczki kulturalne do Porto, Bragi i Viana do Castelo.

Wszyscy zaangażowani uczestnicy czerpali liczne korzyści. Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, prowadzili badania i odkrywali różne sposoby oszczędzania energii, redukcji zanieczyszczenia wody i pomagania przyrodzie ogólnie, równocześnie ćwicząc umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i obsługi technologii informatycznych razem z gospodarzami. Uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach i doświadczyli różnych metod nauczania. Zaproszeni goście z różnych instytucji wprowadzili element profesjonalizmu, pokazując, jak poważne są dzisiejsze problemy ekologiczne, nie tylko dla całej planety, ale także dla lokalnych społeczności. Mikroprojekty, które opracowali w międzynarodowych zespołach w klasach, także wspierały umiejętność uczenia się i kompetencje cyfrowe, jednocześnie rozwijając poczucie odpowiedzialności, samodzielności, oceny własnej i wzajemnej. Uczestniczący uczniowie mieli wcześniej okazję poznania się za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale spotkanie dostarczyło im niezbędnego kontekstu i środowiska, które umożliwiło nawiązanie nowych przyjaźni, odkrycie wspólnych zainteresowań, dzielenie się doświadczeniami zarówno w ramach projektu, jak i poza nim, przez te 5 dni. W trakcie podróży do miast o bogatej historii uczestnicy doświadczali również kulturowego zanurzenia, łącząc terminologię w różnych językach w jedne wspólne studia. W ten sposób wkraczało w grę myślenie krytyczne i uzupełniało aspekt kreatywny pracy wykonywanej w międzynarodowych zespołach, doskonaląc kluczowe kompetencje komunikacyjne głównie w języku docelowym projektu, ale także w językach ojczystych uczestników. Uczestniczący nauczyciele mieli okazję do wniesienia swojej wiedzy i praktyki do warsztatów, poprzez ułatwianie i monitorowanie pracy uczniów. Mieli również okazję dowiedzieć się więcej o platformie eTwinning i omówić dalsze cele i przyszłe mobilności.