Przygotowanie i upowszechnianie rezultatów projektu POWER

www.dreamsart.pl

Przed wyjazdem na szkolenie „Creativity and Innovation in Teaching and Learning: The Digital Classroom” do Hiszpanii nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w warsztatach przygotowujących, a przed szkoleniem „Best Practices Benchmarking” odbyła się telekonferencja z organizacją przyjmującą z Finlandii wraz z innymi uczestnikami z różnych krajów.

Po odbytych szkoleniach zagranicznych uczestnicy dzielili się swoją wiedzą z pozostałymi nauczycielami z naszej szkoły, a także z nauczycielami ze szkół starogardzkich i 5 innych miejscowości.

Fotorelacja z wydarzeń w prezentacjach.

Przygotowanie do szkoleń

Dzielenie się wiedzą TIK

Dzielenie się wiedzą FIN2

Dzielenie się wiedzą INNE SZKOLY2