Kompetencje miękkie i języki obce

Projekt „Kompetencje miękkie i języki obce” powstał w odpowiedzi na aktualne potrzeby naszej szkoły, które polaryzują się w dwóch obszarach: rozwój kompetencji miękkich i nabywanie nowych umiejętności językowych. Naszym celem był
rozwój naszych kompetencji oraz zapewnienie innowacyjności i atrakcyjności metod i programów nauczania poprzez długoterminowy plan rozwoju. Do głównych celów projektu należało umożliwienie uczestnikom rozwoju ich własnych umiejętności miękkich takich jak praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zespołem, komunikacja, wystąpienia publiczne itp.; wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk z pozostałymi uczestnikami kursu pochodzących z różnych krajów Europy, zwiększenie kompetencji językowych oraz wiedzy z zakresu kulturoznawstwa nauczycielki języka hiszpańskiego oraz zwiększenie umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i piśmie pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem konwersacji.

W samych szkoleniach udział wzięło udział 18 nauczycieli różnych przedmiotów, ale cały projekt wpłynął na wszystkich pracowników i uczniów, a także nauczycieli z innych szkół i krajów.
W celu zaspokojenia obecnych potrzeb szkoły wzięliśmy udział w trzech szkoleniach:
1. „Soft skills for teachers, trainers and education staff”
2. „Language and Methodology course for non-native teachers of Spanish”
3. „Fluency and English Language Development for Educators”

Szkolenia przybrały głównie formę warsztatów, symulacji, pracy grupowej i projektów. Dzięki szkoleniom kursanci rozwinęli kompetencje miękkie, np. wykorzystywanie technik negocjacyjnych w grupie i nabyli umiejętności
rozwiązywania ewentualnych konfliktów w możliwie konstruktywny sposób. Nauczycielka języka hiszpańskiego rozwinęła posiadane umiejętności zdobyte w czasie studiów, w szczególności w obszarze konwersacji z osobami hiszpańskojęzycznymi. Wprowadziła nowe popularne metody pracy, np. kręcenie filmów. Uczestnicy kursu języka angielskiego nabyli i rozwinęli swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego we wszystkich obszarach. Nabrali pewności siebie w komunikowaniu się w języku obcym. Niektórzy nauczyciele wprowadzili do swoich lekcji elementy języka angielskiego, np. w formie projektów dwujęzycznych oraz słownictwa angielskiego związanego z tematem lekcji.
Wszyscy kursanci mieli okazję zdobyć swoje nowe umiejętności w środowisku wielokulturowym. Projekt miał duże oddziaływanie na społeczność szkolną oraz na lokalne środowisko nauczycielskie. Uczestnicy szkoleń oraz uczniowie rozwijają swoje nabyte kompetencje od początku projektu. Opublikowane rezultaty na internetowych platformach przyniosą wiele korzyści osobom zainteresowanym tą tematyką.