Media społecznościowe i dobre praktyki w nauczaniu

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim uczestniczyli w tym roku w realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER ֦Media społecznościowe i dobre praktyki w nauczaniu” (POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015119). W ramach projektu łącznie 16 nauczycieli uczestniczyło w dwóch szkoleniach przeprowadzonych przez doświadczone firmy europejskie specjalizujące się w szkolnictwie.

 

Pierwsze szkolenie, “Creativity and Innovation in Teaching and Learning: The Digital Classroom”, odbyło się w Alcala de Henares w Hiszpanii. W mieście narodzin Cervantesa uczestnicy poznawali tajniki potencjału narzędzi Web 2.0, szczególnie w zakresie wykorzystania ich do współpracy w uczeniu się, przeprowadzaniu badań i pobudzania kreatywności zarówno nauczycieli jak i uczniów.

 

Szkolenie “Best Practices Benchmarking” w fińskiej Tikkurili dało nauczycielom możliwość uczestniczenia w wykładach, dyskusjach i warsztatach. Mogli także porównać praktyki stosowane w nauczaniu poprzez obserwację zajęć lekcyjnych prowadzonych przez kolegów z Finlandii – kraju od lat uplasowanego w czołówce pod względem efektywności systemu edukacji, o czym świadczą wyśmienite wyniki PISA.

 

Projekt POWER ֦Media społecznościowe i dobre praktyki w nauczaniu” zrealizowany w tym roku w I LO jest częścią planu rozwoju szkoły w kierunku większej europeizacji i zapewnienia najlepszej jakości kształcenia. Szkoła realizuje także projekt Erasmus+ „Sport is not only football” w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegające na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych.