Regulamin

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie ZSO.
  2. Zbiory udostępniane są od września do końca maja. Nieoddanie książek wypożyczonych w ubiegłym roku szkolnym powoduje zawieszenie korzystania z wypożyczeń.
  3. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni. Przed upływem terminu zwrotu czytelnik ma prawo przedłużyć wypożyczenie na następne dwa tygodnie.
  4. Przed wypożyczeniem uczeń powinien zwrócić uwagę na stan techniczny książki.
  5. Wypożyczenie książki odbywa się za okazaniem karty bibliotecznej.
  6. Czytelnik odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie wypożyczonych książek.
  7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną książkę.
  8. Zabrania się spożywania posiłków na terenie biblioteki.
  9. W bibliotece obowiązuje cisza.

Dodaj komentarz