Polska

24-28.04.2023

Ostatnia mobilność obejmowała problem smogu i zanieczyszczenia powietrza. Starogard Gdański, będący jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, a nasz kraj ogólnie mający najwyższe poziomy smogu w Europie, nasze miasto było najlepszym miejscem do rozwiązania tego problemu. Mobilność rozpoczęła się ceremonią powitalną w auli szkoły. Naszych gości przywitał dyrektor, koordynator projektu i inni nauczyciele. Przedstawiciele władz powiatowych wygłosili wykład na temat strategii obowiązujących w naszym powiecie dotyczących segregacji odpadów, recyklingu, zapobiegania smogowi i europejskiego paktu klimatycznego. Przygotowaliśmy także podsumowanie dotychczasowych badań we wszystkich obszarach objętych projektem. Uczniowie wymyślili pomysły, które chcieli uwzględnić w końcowych, zwięzłych prezentacjach opartych na dotychczasowych badaniach. Pracowali wspólnie w międzynarodowych zespołach i przygotowali mini-projekt: przewodnik „REACT! – Szanuj Środowisko i Szanuj Siebie – Zasady i Zakazy”, który przedstawili międzynarodowej publiczności. Wszyscy uczestnicy mogli wykorzystać swoją kreatywność w dwóch warsztatach artystycznych. Jeden z nich obejmował upcykling w formie przywracania starym krzesłom nowego życia. Uczniowie malowali je, aby przekazać symbole narodowe i europejskie. W drugim warsztacie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wykorzystywali kawałki przetworzonych tkanin do tworzenia Lalek Słowiańskich Dobrych Życzeń – lalki, która według słowiańskiej legendy chroni właściciela i sprawia, że jego życzenia się spełniają. Uczestnicy mieli także bliski kontakt z przyrodą na farmie strusi, gdzie mogli zobaczyć humanitarne metody hodowli. W mini-zoo mogli dotknąć zwierząt z różnych części świata i podziwiać bioróżnorodność pośrodku dużego miasta w Parku Oliwskim. W jednej z wycieczek uczniowie odwiedzili Mierzeję Wiślaną i dowiedzieli się o korzyściach ekonomicznych, ale także ekologicznych zagrożeniach dla życia morskiego spowodowanych takimi konstrukcjami stworzonymi przez człowieka. Podczas wizyty studenci porównali rodzaj wody w Bałtyku z Morzem Czarnym i Oceanem Atlantyckim, które znają, i wymyślili możliwe przyczyny jej zanieczyszczenia oraz sposoby zapobiegania szkodliwej działalności w przyszłości. Warsztat w odbudowanej średniowiecznej osadzie w wiosce niedaleko miasta gospodarza był praktycznym podejściem do zrozumienia rzeczywistości życia w dawnych czasach, co pomogło uczniom zrozumieć, jak ewoluowała ludzkość i jakie kwestie etyczne stawiała sobie w przeszłości oraz dlaczego ważne jest przyjęcie zrównoważonego sposobu życia dla nas i przyszłych pokoleń. Miejsce osady było także tłem dla wręczenia certyfikatów na zakończenie podsumowań naszego projektu. Wycieczki terenowe: Zamek w Malborku – obiekt UNESCO Gdańsk – wizyta w mieście Krynica Morska i Stutthof

Uczestnicy projektu czerpali korzyści z pracy w międzynarodowych zespołach i podejmowania wspólnego zadania, dzielili role i podejmowali decyzje dotyczące formatów i narzędzi, co pozwoliło im doskonalić umiejętności języka angielskiego i informatyczne. Prezentacje końcowego produktu stanowiły kolejną okazję do ćwiczenia umiejętności miękkich, takich jak praca zespołowa i publiczne wystąpienia. Dla większości uczniów była to lekcja zdobywania pewności siebie i wychodzenia poza strefę komfortu. Dzięki analizie danych uczniowie uzyskali szerszy obraz skutków zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania im dzięki wdrożeniu wspólnego europejskiego Paktu Klimatycznego, co pozwoliło uczestniczącym uczniom rozwijać poczucie przynależności, dumę ze współdzielenia i zamiłowanie do odkrywania. Uczestnicy dowiedzieli się także o systemie czujników smogu i sposobie zbierania danych oraz ich wyświetlania na stronie internetowej naszej szkoły. Wierzymy, że ten rodzaj projektu może być wprowadzony w szkołach partnerskich jako długofalowa metoda na zainteresowanie przyszłych pokoleń problemem zanieczyszczenia powietrza. Studenci wykorzystali swoją kreatywność w warsztatach artystycznych. Uczniowie zobaczyli, jak wszystkie narody są zjednoczone i jak ważna jest integralność europejska, jak kraje mogą istnieć obok siebie w pokoju, tak jak krzesła ustawione razem w auli szkolnej. Krzesła zostały dodane do już istniejącej kolekcji szkoły gospodarza i staną się częścią stałej wystawy dystrybucyjnej. Uczestnicy zdobyli także wiedzę o kulturze słowiańskiej, a lalki ozdobiono logo projektu, co stanowi wspaniałą pamiątkę i narzędzie dystrybucji. Wszyscy nauczyciele i koordynatorzy szkół partnerskich mieli możliwość wyciągnięcia wniosków i planowania przyszłej współpracy. Omówiliśmy wszystkie dobre i złe strony wdrażania projektu, aby wprowadzić wszelkie dostosowania do przyszłych projektów, w których możemy uczestniczyć.