Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Annę Dudek, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną: iod.annadudek@gmail.com,
  • pocztą tradycyjną na adres Administratora: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański,
  • telefonicznie: pod nr 532 275 152