KONKURS ROZWIĄZANY! LOGO – konkurs!

Logo projektu zostało stworzone przez partnera z Grecji – Gratulacje!

Rozpoczynamy realizację projektu Erasmus+

REACT! – Respect Environment and Cherish Thyself

Pierwszym zadaniem jest stworzenie loga projektu, które w prosty, ale chwytliwy sposób przekaże wartości, nad którymi będziemy w projekcie pracować. Najlepsze loga wezmą udział w konkursie na logo projektu, które wyłonimy z propozycji wszystkich krajów partnerskich:

Polski, Portugalii, Turcji, Rumunii i Grecji.

Osoby z najlepszymi propozycjami zaprosimy do udziału w bezpłatnym wyjeździe do Portugalii (gdy już będzie to możliwe).

Cele projektu:

– ochrona środowiska

– zdrowy styl życia bez używek

– uprawianie sportu

Dobre logo:

– zawiera całą nazwę projektu lub tylko akronim,

– nie ma zbyt wielu szczegółów (w pomniejszeniu nie będą widoczne / zleją się),

– ma konkretny kształt np. koła, owalu, kwadratu lub inny (to nie może być pocztówka),

– w ciekawy, kreatywny, ale prosty sposób przekaże główne cel(e) projektu

– może być narysowane/namalowane i zeskanowane lub utworzone w programie graficznym

– NIE ZAWIERA loga Erasmus+

Prace przesyłać przez Teamsy do p. Anny Kowalskiej-Karpały (podać klasę) do 04 grudnia 2020.

Przykłady z poprzednich projektów (tylko dla inspiracji)