Historia

„Czerwony Ogólniak” jest najstarszą, powstałą w 1880 r. szkołą średnia w Starogardzie Gdańskim. Jego początki siegają czasów zaboru pruskiego. Pierwszym dyrektorem został dr Heinze a pierwszą maturę zdało w nim w roku 1887 sześciu uczniów. W tych czasach niektórzy z nich wstąpili w szeregi konspiracji filomackiej. W roku 1919 koło filomackie osiągnęło liczbę 43 członków.

Wiosna 1920 roku wprowadzono w starogardzkim gimnazjum język ojczysty i przekazano szkole władzom polskim.

W rok pózniej, z inicjatywy dyr. p. J. Puppla powstała 1 drużyna harcerska im. T. Kosciuszki. Wkrótce, w trosce o młodzież zamiejscowa rozpoczęto budowę bursy gimnazjalnej. Otwarto ją w obecności ówczesnego prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego oraz osobistości wojskowych i duchownych w roku 1928.

W latach 30-tych szkoła organizowała dla społeczeństwa Starogardu wieczory literackie, odczyty i prelekcje, występy szkolnej orkiestry itp. Imprezy kulturalne. Trzeba dodać, że w okresie 20-lecia międzywojennego gimnazjum ukończyło prawie 300 absolwentów.

W czasie II wojny światowej wielu profesorów i uczniów wymordowano, inni zginęli w obozach, powstaniu warszawskim, wielu było rozstrzelanych. Ich pamieć zaraz po wojnie uczczono wmurowaniem w gmachu szkoły tablicy pamiątkowej. W wawrzynowym otoku na bieli muru widnieją słowa: Dulce et decorum est pro Patria mori.

Powojenne dzieje szkoły to przede wszystkim nadanie szkole (1947 r.) im. Stanisława Staszica, a 4 lata później podział gimnazjum i liceum na dwie odrebne placówki dydaktyczne.
W murach starej uczelni na ul. Świerczewskiego ulokowano 11-letnią szkołe ogólnokształcącą TPD o charakterze świeckim. „Staszicówke” przeniesiono do gmachu dawnej szkoły podstawowej przy ul. II Pulku Szwoleżerów (obecnie gimnazjum nr 3).

Podział ten trwał do roku 1962, kiedy też decyzją władz oświatowych nastapiło połączenie obu placówek. Szkole nadano nazwę Liceum Ogólnoksztalcacego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim. Siedzibą nowopowstałej szkoły został ponownie budynek przy ul. Świerczewskiego, dziś Hallera, w którym od ponad ośmiu dziesięcioleci wzrastały najlepsze tradycje starogardzkiej Alma Mater. Dyrektorem LO na długie lata został mgr M. Michnowski.

W setną rocznice ur. M. Skłodowskiej – Curie (1968), patronki szkoły, odsłonięto tablice pamiątkową, ufundowana przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz uczniów.

Starogardzkie liceum niejednokrotnie pełniło i pełni funkcje ośrodka kulturalnego i artystycznego. Zaraz po wojnie z inicjatywy dyr. D. Burskiego zorganizowano w murach szkoły uczelnie muzyczną z klasą fortepianu, instrumentów smyczkowych i dętych. Na szkolnej scenie występowali gościnnie najwybitniejsi artyści, pisarze i poeci, jak: K. J. Gałczyński, A. Golubiew, K. Illakowiczówna, K. A, Kulka, W. Siemion, M. Pawlikowski, M. Damięcki, M. Perepeczko i inni.

Dnia 10 czerwca 1980 r. odbyła się inauguracja działalności starogardzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, któremu do dziś prezesuje mgr Tadeusz Kubiszewski. Z jego inicjatywy grono pedagogiczne, młodzież oraz mieszkańcy miasta spotykają się z współczesnymi ludzmi kultury, wykładowcami UMK i UG oraz takimi pisarzami jak: A. Bolecka, S. Chwin, P. Huelle, A. Jurewicz, K. Nowosielski. W latach 1960, 1980, 2000 szkoła obchodziła kolejne jubileusze.

W roku 2005 „125-lecie starogardzkiego ogólniaka” było wielkim świetem wszystkich jego uczniów, wychowanków i absolwentów, którzy z jej dziejami związali najpiękniejszy rozdział własnej młodości. Wszak spotkanie jest najpiękniejszym darem, jak mówił poeta – kapłan ks. Janusz St. Pasierb, ubogacającym nas wielorako.

Dyrektorem, który przeprowadził szkołę przez trudny okres transformacji ustrojowej po 1989 roku i reform oświaty lat 1999-2002 był mgr Roman Klin.

Od 2002 roku do 2012 dyrektorem szkoły był mgr Leszek Kubiak.

Obecnym dyrektorem szkoły jest mgr Wiesława Górska, a maturę corocznie zdaje w niej ponad dwustu absolwentów.

Inwestycje w I LO na przestrzeni lat

Samorząd terytorialny jest najważniejszą formą samorządności rozumianej jako przesunięcie w obrębie administracji publicznej kompetencji do załatwiania pewnej grupy spraw, tj. odebranie ich scentralizowanej administracji rządowej i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której te sprawy dotyczą.

Od 1998 r. jedną z kompetencji samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu jest wypełnianie funkcji organu prowadzącego dla ponadgimnazjalnych placówek oświatowych. Naczelnikiem Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym  został były absolwent naszego liceum pan Marek Gabriel.

Z dniem 01 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Starogardzkiego.

Kolejni starostowie:  pan Andrzej Grzyb (1998 -2002), pan Sławomir Neumann (2002 – 2007) oraz obecny starosta – pan Leszek Burczyk, przyczynili się do poprawy warunków funkcjonowania szkoły. Szkoła zawsze mogła liczyć na pomoc i wsparcie ze strony wicestarostów: pana Wiesława Licy (1998 – 2002) i pana Kazimierza Chyły (od 2002) odpowiadających za sprawy oświatowe w Zarządzie Powiatu. Wraz z przejęciem odpowiedzialności, Starostwo Powiatowe nasiliło  prace modernizacyjne w naszej szkole, którymi kierowali kolejni dyrektorzy: pan Roman Klin (1988 – 2002), pan Leszek Kubiak (2002 – 2012) oraz pani Wiesława Górska- obecny dyrektor.

Efekty wieloletnich starań Starostwa Powiatowego, Naczelnika Wydziału Edukacji  oraz dyrektorów szkoły są dziś widoczne we wszystkich aspektach funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego. Wyraźnie poprawiła się estetyka wewnątrz i na zewnątrz szkoły, która już od 135 lat wrasta w krajobraz naszego miasta. Wzrósł poziom bezpieczeństwa pobytu uczniów i pracowników szkoły dzięki nowoczesnym systemom monitorowania potencjalnych zagrożeń. Sportowe inwestycje Starostwa Powiatowego w modernizację sali gimnastycznej i przede wszystkim w budowę nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska szkolnego przełożyły się bezpośrednio na wzrost znaczących sukcesów sportowych naszych uczniów  i  na zmniejszenie ilości kontuzji  na lekcji wychowania fizycznego. Bardzo przyjemne w opinii uczniów stało się obejście szkoły. W ciągu kolejnych lat przybyło dużo elementów zieleni ozdobnej, roślin i krzewów – do czego dużą wagę przywiązywał  Naczelnik Wydziału Edukacji. Wkomponowany w otaczającą zieleń kącik rekreacyjny w pogodne dni cieszy się wśród uczniów dużą popularnością podczas przerw międzylekcyjnych i imprez szkolnych. Wszystkie te działania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania, bezpieczeństwo pobytu, estetykę pomieszczeń  i obejścia oraz nowoczesne jak przystało na XXI wiek wyposażenie sal lekcyjnych sprzyja uczniom i nauczycielom w ich pracy nad osiągnięciem poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiającym realizację ambitnych planów życiowych.

inw1inw2inw3inw4inw5inw6inw7inw8inw9inw10inw11inw12

 

 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE, KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE      lata 1991-2017

 

ROK SZKOLNY OLIMPIADA / KONKURS REPREZENTACJA SZKOŁY POZIOM MIEJSCE / TYTUŁ
2016 / 2017 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej Natalia Matyjaszczyk kl. III E etap ogólnopolski Laureat
I miejsce
II Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Julia Bukowska kl. I etap ogólnopolski Finalistka 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej Julia Kelsz kl. III ———– Członek Rady
2015 / 2016 37 Olimpiada Języka Niemieckiego Miriam Jendernalik  kl. III A eliminacje centralne Finalistka 37 Olimpiady Języka Niemieckiego
XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej Marta Gałecka  kl. III D zawody III stopnia Finalistka XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej
Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii Weronika Jatkowska  kl. II C

Adrianna Walczak kl. II C

Maria Miszewska kl. II C

Marta Kortas  kl. IIC

etap ogólnopolski „Srebrny Wilk” za najlepszy projekt w woj. pomorskim w edycji liceum 2015/2016
Ogólnopolski Konkurs- Sejm Dzieci i Młodzieży Julia Herold II D

Aleksandra Haber II D

etap ogólnopolski Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu- Sejm Dzieci i Młodzieży
2014 / 2015 Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii Weronika Jatkowska  kl. I C

Paulina Gdaniec  kl. I C

Martyna Kubacka  kl. I C

Nikola Czeplin  kl. I C

Marta Kortas  kl. I C

etap ogólnopolski Nagroda „Złotego Wilka” – za Najlepszy Projekt  Społeczny.
XLV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Paulina Olender  kl. III E eliminacje centralne Finalistka XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
VII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej Paulina Olender  kl. III E etap ogólnopolski Finalistka VI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Maciej Wiśniewski  kl. IIIE eliminacje centralne Finalista Eliminacji Centralnych
36 Olimpiada Języka Niemieckiego Miriam Jendernalik  kl. II A eliminacje centralne Finalistka 36 Olimpiady Języka Niemieckiego
2013 / 2014 XXI  Olimpiada Informatyczna

 

Miłosz Mokwa  kl. II A eliminacje centralne Finalista Eliminacji Centralnych
VI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej Paulina Olender  kl. II E etap ogólnopolski Finalistka VI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej
XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Szczęsna  kl. III E eliminacje centralne Finalistka XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
35 Olimpiada Języka Niemieckiego

 

Paul Labudda eliminacje centralne Finalista 35 Olimpiady Języka Niemieckiego
2012 / 2013 XLIV Olimpiada Języka Rosyjskiego Marta Bielocerkowska  kl. III G eliminacje centralne Finalistka XLIV Olimpiady Języka Rosyjskiego
34 Olimpiada Języka Niemieckiego

 

Dennis  Jendernalik eliminacje centralne Laureat 34 Olimpiady Języka Niemieckiego

 

 

2011 / 2012 33 Olimpiada Języka Niemieckiego

 

Dennis  Jendernalik eliminacje centralne Laureat 33 Olimpiady Języka Niemieckiego
2010 / 2011 32 Olimpiada Języka Niemieckiego

 

Dennis  Jendernalik eliminacje centralne Laureat 32 Olimpiady Języka Niemieckiego
32 Olimpiada Języka Niemieckiego

 

Patryk Podwojski eliminacje centralne Finalista 32 Olimpiady Języka Niemieckiego
2006 / 2007 III Ogólnopolski Konkurs Historyczny: Nadzieje                  i rozczarowania. Społeczeństwo polskie w czasach Gomułki i Gierka. Doświadczenia świadka historii.

 

 

Katarzyna Czaplicka etap ogólnopolski Laureat VI miejsca

III Ogólnopolskiego Konkursu  Historycznego IPN

2005 / 2006 XXXVII Olimpiada Języka Rosyjskiego Kiriłł Dermanowski zawody III stopnia Laureat XXXVII Olimpiady Języka Rosyjskiego
2004 / 2005 II Ogólnopolski Konkurs Historyczny: Budujemy nowy dom… . Społeczeństwo i władza w Polsce              w latach 1944-1956. Marta Flis finał ogólnopolski Laureatka 3 miejsca                                                    II Ogólnopolski Konkurs Historyczny: Budujemy nowy dom… . Społeczeństwo                  i władza w Polsce  w latach 1944 -1956.
2003 / 2004 LIII Olimpiada Fizyczna

 

Mirosław Michnikiewicz eliminacje centralne Finalista LIII Olimpiady Fizycznej
XXVII Olimpiada Języka Niemieckiego Natalia Peek eliminacje centralne Laureatka  XXVII Olimpiady Języka Niemieckiego
 

2002 / 2003

 

XVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

 

Michał Burdyński

 

eliminacje centralne

 

Laureat XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny: Społeczeństwo polskie wobec okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1945. Postawy i życie codzienne. Katarzyna Bona finał ogólnopolski Laureatka 3 miejsca                                                  I Ogólnopolskiego Konkursu  Historycznego: Społeczeństwo polskie wobec okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1945. Postawy  i życie codzienne
XXIX Olimpiada Historyczna Rafał Raczyński eliminacje centralne Finalista XXIX Olimpiady Historycznej
2001 / 2002 XXXII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Małgorzata Klamann eliminacje centralne Finalistka  XXXII Olimpiady Literatury                   i Języka Polskiego
1998 / 1999 XLVIII Olimpiada Fizyczna

 

Marcin Nowakowski eliminacje centralne Finalista XLVIII Olimpiady Fizycznej

 

 

 

 

 

 

1996 / 1997 IV Olimpiada Informatyczna Adam Borowski eliminacje centralne Laureat 3 miejsca                                                   IV Olimpiady Informatycznej
The Third Baltic States Olympiad Informatics (Litwa) Adam Borowski zawody międzynarodowe II miejsce      The Third Baltic States Olympiad Informatics
The 3rd Central European Olympiad in Informatics (Sowacja) Adam Borowski zawody międzynarodowe Złoty medal   The 3rd Central European Olympiad in Informatics
The 8th International Olympiad in Informatics (Węgry) Adam Borowski zawody międzynarodowe Brązowy medal  The 8th International Olympiad   in Informatics
1995 / 1996 III Olimpiada Informatyczna Adam Borowski eliminacje centralne Laureat 2 miejsca                                                       IV Olimpiady Informatycznej
XLV Olimpiada Fizyczna

 

Bartosz Różycki eliminacje centralne Finalista XLV Olimpiady Fizycznej
XXVII Olimpiada Języka Rosyjskiego

 

 

 

Kamila Łabaty eliminacje centralne Finalistka XXVII Olimpiady Języka Rosyjskiego
1994 / 1995 XXI Olimpiada Geograficzna

 

Piotr Malowany eliminacje centralne Laureat  XXI Olimpiady Geograficznej
II Olimpiada Informatyczna

 

Adam Borowski eliminacje centralne Laureat II Olimpiada Informatyczna
1993 / 1994 XLIII Olimpiada Fizyczna

 

Jan Limanówka eliminacje centralne Finalista XLIII Olimpiady Fizycznej
1991 / 1992 XVI Olimpiada Artystyczna Adam Grabowski eliminacje centralne Laureat  XVI Olimpiady Artystycznej                    w sekcji plastyki
XVIII Olimpiada Historyczna Jacek Kobus eliminacje centralne II miejsce w eliminacjach centralnych XVIII Olimpiady Historycznej
IV Olimpiada Filozoficzna

 

Jacek Kobus eliminacje centralne Laureat  IV Olimpiady Filozoficznej

 

Dodaj komentarz