Creativity and Innovation in Teaching and Learning: The Digital Classroom

www.dreamsart.pl

Pierwszym szkoleniem, w którym uczestniczyło 8 nauczycieli naszej szkoły, dotyczyło mediów społecznościowych i użycia narzędzi Web 2.0. Szkolenie przeprowadzone zostało w Alcala de Henares w Hiszpanii przez firmę Cervantes Training.

Odbyte szkolenie zapewniło:
– teoretyczne i praktyczne poznanie zastosowania mediów społecznościowych, oprogramowania i aplikacji w celu polepszenia jakości prowadzonych zajęć, wprowadzenia zmian w szkolnych programach, wpłynięcia na sposób uczenia się i samooceny uczniów;
– poznanie sposobów oceny, wyboru i bezpiecznego użycia odpowiednich narzędzi komunikacyjnych;
– poznanie nowych umiejętności technicznych: synchronizacja tabletów i innych urządzeń mobilnych w celu zaangażowania uczniów w aktywne uczenie się, nauka produkcji przekazów medialnych przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania, w tym produkcji krótkich filmów i ich publikacja;
– poznanie nowych metod nauczania związanych z mediami społecznościowymi;
– przygotowanie kadry na przejście z nauczania standardowego na cyfrowe z zastosowaniem między innymi tabletów i e-podręczników;
– możliwość dyskusji na temat zrównoważonego zastosowania zarówno nauczania standardowego jak i cyfryzacji oraz na temat bezpieczeństwa i poszanowania praw autorskich;
– nawiązanie kontaktów międzynarodowych w celu współpracy przy projektach w ramach Akcji 2 Partnerstwa strategiczne;
– sposobność na ukazanie nauczycielom, jak ważne w rozwoju zawodowym jest poznawanie i stosowanie języków obcych.