Health and Emotional Education: Creating a positive and effective climate among learners (children, youths, adults)

Naszym kolejnym celem, który udało nam się zrealizować, było promowanie zachowań umożliwiających zachowanie
równowagi emocjonalnej i zdrowia psychofizycznego uczniów i nauczycieli, w tym poprzez zmniejszenie lub
wyeliminowanie sytuacji nadmiernie stresujących. Zmniejszyliśmy liczbę wystawianych ocen, na zajęciach
niematuralnych lub realizowanych na poziomie podstawowym w danej klasie, koncentrujemy się bardziej na rozwijaniu
zainteresowań uczniów, niż na ocenianiu. Pracujemy więcej metodą projektów. Nasza szkoła od lat kładzie nacisk na
promowanie zdrowia fizycznego przez sport i akcje promujące zdrowy styl życia wśród całej społeczności szkolnej.
Dzięki zwiększonej liczbie spotkań i lekcji o tematyce prozdrowotnej, udało nam się uzyskać krajowy certyfikat „Szkoły
promującej zdrowie”. Jest to niebywały sukces, w którego realizację było zaangażowane całe grono pedagogiczne.
Cieszy nas to osiągniecie, szczególnie w tak trudnym okresie jakim jest pandemia. Dzięki szkoleniom w Islandii i na
Cyprze, poszerzyliśmy tematykę ciekawych zajęć o tematyce rozwoju osobistego, pokochania samego siebie,
akceptacji i tolerancji. W semestrze zimowym w tym roku szkolnym dodaliśmy do tematyki godzin wychowawczych
zajęcia mające na celu przeciwdziałać przygnębieniu oraz mają rozwijać pozytywne myślenie i wzmacniać samoocenę
(np. kreatywne zabawy w śniegu, wymyślanie haseł na poprawę nastroju, tworzenie pozytywnych GIFów, tworzenie
kodów z pozytywnymi przekazami do odczytania przez innych uczniów specjalną aplikacją, szukanie ukrytych w szkole
skarbów za pomocą aplikacji).