Szkoła promująca zdrowie

Dnia 24.10. 2013 roku, po rocznym okresie przygotowawczym, nasza szkoła została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Warunkiem przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie było spełnienie przez szkołę … Read More

Szkoła promująca zdrowie

  Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska … Read More

Spotkanie z dietetykiem

Dnia 28 listopada, w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbył się apel dotyczący zdrowego odżywiania. Na spotkanie zaprosiliśmy Panią mgr inż. Donatę Burzyńską, dietetyka reprezentującego firmę „Natur House”. Prelekcja polegała na … Read More