Szkoła promująca zdrowie

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych siedmiu krajów. Obecnie w Polsce  jest ponad 2000 szkół zaangażowanych w ten projekt. W Polsce opracowano i przyjęto kryteria przynależności do sieci szkół promujących zdrowie oraz przyznawania wojewódzkiego certyfikatu. Szkoły, które spełniły określone warunki zostają przyjęte do sieci i po minimum dwóch latach pracy otrzymują wojewódzkie certyfikaty.

W dniu 23 listopada 2009 podpisano: Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży.

My także chcielibyśmy stać się częścią „wielkiej rodziny” sieci szkół promujących zdrowie.

W roku 2012/2013 w naszej szkole podjęliśmy działania zmierzające do przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (okres przygotowawczy).

Okres przygotowawczy obejmował następujące zadania:

Pedagog szkolny przeprowadziła ankiety oraz rozmowy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badające planowanie i realizację pracy profilaktycznej, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo, profilaktykę uzależnień, zachowań ryzykownych i współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły.

Na podstawie wyników ankiet i rozmów stwierdzamy, że działania profilaktyczno – wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy rozwój ucznia oraz że  uczniowie czują się bezpiecznie na terenie naszej szkoły. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice uważają, że nasza szkoła powinna przystąpić do sieci szkół promujących zdrowie.

Kolejne działania to:

  • pisemna deklaracja szkoły o chęci przystąpienia do sieci – 01.09..2012r.
  • uchwała rady pedagogicznej – 27.11.2012r
  • powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia
  • kontakt z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem –
  • podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów
  • szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ
  • wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań.

Koordynatorem Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia jest Izabela Dmuchowska- pedagog szkolny.

Członkowie zespołu: Agnieszka Megger – psycholog szkolny, Beata Fojut – n-l biologii, Elżbieta Zaborowska – pielęgniarka szkolna, Marcin Drews – n-l w-f, Cyprian Princ – n-l informatyki, Klaudia Lewicka (przedstawiciel SU), Katarzyna Kozłowska (przedstawiciel rodziców)

Dodaj komentarz