Młodzi, zdrowi, odpowiedzialni – to My

MŁODZI ZDROWI ODPOWIEDZIALNI – TO MY!!!!

13 XII 2013r. gościliśmy w naszej szkole Panie edukatorki, które w bardzo interesujący sposób przedstawiły młodzieży problem bezpiecznych zachowań seksualnych, w tym szeroko pojętej profilaktyki zakażeń chorobami przenoszonymi droga płciową.

Głównym zamierzeniem tego projektu było promowanie postaw szacunku wobec siebie i innych, ale także abstynencji seksualnej, wierności, krytycyzmu wobec treści obecnych w środkach masowego przekazu, a przede wszystkim odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.

Zajęcia bardzo nam się podobały, a zdobytą w tym czasie wiedzę wykorzystamy do podejmowania racjonalnych i bezpiecznych decyzji w naszym przyszłym, już dorosłym życiu.

Dodaj komentarz