Finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych

11.12.2013r. w sali widowiskowej Gdańskiego Archipelagu Kultury odbył się Finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, w którym miała przyjemność uczestniczyć grupa z naszej szkoły.

Tematyka przeglądu wiązała się z problematyką uzależnień. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Poprzez inscenizacje młodych aktorów propagowane były treści z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki.

Teatralna forma przedsięwzięcia sprzyjać miała integracji środowisk szkolnych i inspirowaniu ich do działań w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez kontakt ze sztuką. Taka forma przedstawienia problemu pozwala komunikować młodzieży swój sposób widzenia świata i bliskie im problemy w sposób dla nich najbardziej zrozumiały.

Powiat starogardzki reprezentowali uczniowie klas pierwszych naszej szkoły: Natalia Krause, Magdalena Jeleniewska, Mateusz Gołuński i Daniel Igłowski pod opieką pani H.Szubarczyk i A.Megger. Uczniowie odegrali „Historię jedną z wielu” inspirowaną autentycznymi wydarzeniami prezentującą dramat rodziny dotkniętej problemem braku więzi, uzależnienia i HIV. Scenariusz napisała pani Hanna Szubarczyk. Pomimo dużej konkurencji, olbrzymiej różnorodności spektakli i samego sposobu ujęcia tematu grupa naszych uczniów zwróciła uwagę członkini jury pani Urszuli Kowalskiej – aktorki Teatru Miejskiego w Gdyni. Wyróżniony za grę aktorską został Mateusz Gołuński, który znakomicie wcielił się w rolę ojca. Dobry występ był jednak zasługą wszystkich uczestników i efektem ich wspólnych przygotowań. Natalii, Magdzie, Mateuszowi i Danielowi dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Dodaj komentarz