Natalia Matyjaszczyk III w powiecie

17 listopada 2016 roku w Technikum im.gen. J.Hallera w Owidzu odbył się X Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej.

  • Każdy uczestnik przygotował recytację wiersza w dowolnym języku obcym, dowolnego autora.
  • Wiersz nie mógł być krótszy niż 4 zwrotki cztero-wersowe
  • Ocenie podlegały: poprawność i płynność wymowy oraz poprawna artykulacja, aranżacja , a także ogólne wrażenie estetyczne i artystyczne.
  • Jurorami byli nauczyciele języków obcych oraz zaproszeni goście.
  • Nagrody zostały ufundowane między innymi przez wydawnictwo MacMillan, Centrum Języków Obcych i Radę Rodziców.
  • W konkursie wzięło udział ponad 50 –ciu uczestników.
  • Usłyszeliśmy wiersze w wersji angielskiej, francuskiej, niemieckiej, szwedzkiej, rosyjskiej i włoskiej.

Natalia Matyjaszczyk z II E  recytowała wiersz w języku        francuskim wielkiego poety Guillaume’a Apollinaire’a:

„ Le Pont Mirabeau” i zajęła III miejsce.

Opiekunem Natalii była p. Izabela Dmuchowska.

 Поздравляю!Glückwünsche !Félicitations !Grattis !Complimenti !   

Gratulujemy!

snip_20161201222059

Dodaj komentarz