Ewakuacja budynku przebiegła bardzo sprawnie

Dnia 19 października 2012 r. o godzinie 13:05 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Hallera 34 w Starogardzie Gd. odbyły się ćwiczenia p-poż.- ewakuacji osób znajdujących się w budynku szkoły. Ewakuacja objęła uczniów i pracowników placówki.

Ćwiczenia poprzedzone zostały szkoleniem i przygotowaniem uczniów oraz pracowników, którzy zapoznali się lub przypomnieli sobie zasady ewakuacji obowiązujące w obiekcie.

Uczniowie klas pierwszych rozpoczynający naukę w szkole zostali przeszkoleni na podstawie instrukcji ewakuacji (zgodnej z obowiązującym planem ewakuacji budynku) w ramach lekcji – godziny wychowawczej.

Dodaj komentarz