Konkurs plastyczny

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla Młodzieży

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Starogardzie Gdańskim.

  1. I LO w Starogardzie Gdańskim ogłasza konkurs plastyczny dla młodzieży naszej szkoły pn. „ Młodzi o HIV i AIDS”.
  • Cele konkursu:
  • Popularyzacja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych.
  • Kształtowanie pozytywnych wzorców, właściwych postaw względem osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
  • Zwrócenie uwagi na problem używania środków psychoaktywnych oraz wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki  HIV i AIDS.
  • Przedmiot konkursu :

Do konkursu można zgłaszać :

– prace wykonane indywidualnie,

– prace wykonane w różnorodnych technikach : malarstwo, rysunek, grafika i inne,

– format prac : A3,

– prace wykonane na planszach : papier, karton,

– każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.

       4.   Uczestnikami konkursu mogą być tylko uczniowie naszej szkoły.

       5.  Do konkursu będą dopuszczone prace, które będą nawiązywały do problematyki   HIV/AIDS i     jednocześnie kojarzyć się będą z profilaktyką uzależnień i bezpiecznymi zachowaniami.

6. Każda praca musi być podpisana ( imię, nazwisko, klasa).

7. Konkurs jest jednoetapowy, organizowany na poziomie szkolnym, czas trwania konkursu do 29.11.2022. – prace należy dostarczyć do sekretariatu lub do p. pedagog lub do p. Piontek-Drews.

8. Jury konkursu będzie oceniać prace wg/ następujących kryteriów :

– wartości plastyczne oraz oryginalność prac,

– tematyka związana z celami konkursu.

9. Na zwycięzców czekają nagrody. Zapraszamy !!!