Ateny, Grecja

Zapraszamy do wzięcia udziału w Działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (C4)

w Atenach w Grecji w dniach 06-10.03.2023

w ramach projektu

„REACT! – Respect Environment and Cherish Thyself” (2020-1-PL01-KA229-082014_1).

Wszystkie koszty wyjazdu pokrywane są z budżetu projektu.

Termin składania podań 14.12.2022, godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

Uczestnik wyjazdu w dniu składania wniosku musi posiadać dokument tożsamości z datą ważności nie krótszą, niż pół roku od powrotu z wyjazdu (co najmniej do 12.09.2023).

Dodatkowe informacje: p. Anna Kowalska-Karpała, s.30 lub Teams

Jeśli chcesz zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji na wyjazd oraz oceny z różnych przedmiotów, nagraj filmik promujący sport i/lub zdrową lokalną żywność w języku angielskim mówionym lub pisanym do 14 grudnia 2022 (film – jako plik, nie link – prześlij na Teams do p. Anny Kowalskiej-Karpały):

REACT! – Be Fit!

REACT! – Eat Local Healthy Food!

In preparation to the fourth LTTA, in Greece, create a short video (max. 3 min.) advertising sport and fitness or healthy local food to promote sustainability of food production.

Title of the films: REACT! – Be Fit! or REACT! – Eat Local Healthy Food!

Participating students will receive additional points in the selection process for the fourth LTTA.

Pamiętaj, że praca musi zawierać podany powyżej tytuł projektu –„REACT! – Respect Environment and Cherish Thyself” (2020-1-PL01-KA229-082014_1)oraz loga projektu i programu Erasmus+ (do pobrania poniżej). Plik z filmem nazwij swoim imieniem i nazwiskiem.