Tokat w Turcji

Zapraszamy do wzięcia udziału w Działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (C3)

w Tokat w Turcji w dniach 14-18.03.2022

w ramach projektu

„REACT! – Respect Environment and Cherish Thyself” (2020-1-PL01-KA229-082014_1).

Wszystkie koszty wyjazdu pokrywane są z budżetu projektu.

Termin składania podań 21.01.2022, godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

Uczestnik wyjazdu w dniu składania wniosku musi posiadać paszport z datą ważności nie krótszą, niż pół roku oraz być zaszczepionym przeciw COVID-19.

Dodatkowe informacje: p. Anna Kowalska-Karpała, s.30

Jeśli chcesz zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji na wyjazd oraz oceny z różnych przedmiotów, wykonaj pracę w języku angielskim do 21 stycznia 2022:

REACT! – Save the Earth!

In preparation to Earth Day (22 April) and the third LTTA in Turkey, students pay tribute to our planet. Any

form of artistic expression may be used, like photo, painting, drawing, computer graphics, film, song,

sculpture, preferably from recycled materials, advertisement, poster etc.

Prace nadsyłać do p. Anny Kowalskiej-Karpały na platformie TEAMS lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Pamiętaj, że praca musi zawierać podany powyżej tytuł projektu oraz loga projektu i programu Erasmus+