Anna Przybylska Marszałkiem Sejmu!

Kancelaria Sejmu RP przy współpracy z CEO jest organizatorem XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Lokalny ekorozwój jest tematem przewodnim tegorocznych obrad. Uczennice I LO  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Maria Bednarz i Anna Przybylska w ramach prac rekrutacyjnych obligujących do udziału w konkursie zorganizowały debatę  „Jak wpłynąć na rozwój Eko-transportu w naszym regionie?”. Reprezentantki szkoły, na podstawie wniosków wypracowanych podczas   debaty, pomimo dużej konkurencji  zostały najwyżej ocenionym zespołem z całego województwa pomorskiego  oraz zajęły 13 miejsce  na szczeblu  ogólnopolskim pokonując tym samym ponad  500 innych dwuosobowych zespołów! Dlatego też,  zakwalifikowały się nie tylko do udziału w obradach  XIX sesji SDIM, ale także wzięły udział w dwudniowym spotkaniu  Komisji Problemowej  11 i 12 maja w Warszawie, której skład tworzyło tylko 60 na 460 posłów. Zadaniem komisji było wyłonienie młodzieżowego Marszałka Sejmu oraz  przygotowanie projektu uchwały, który w trakcie sesji  1 czerwca będzie poddany głosowaniu.

Anna Przybylska- starogardzianka, uczennica I LO uzyskała   największą ilość głosów poparcia spośród wszystkich kandydatów na Urząd Marszałka  i z dniem 12.05.13r otrzymała zaszczyt pełnienia  tego szlachetnego Urzędu. Reprezentantka powiatu starogardzkiego, województwa pomorskiego,  460 posłów i posłanek z całej Polski, 1 czerwca  poprowadzi obrady XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, których przebieg będzie można śledzić na portalach internetowych i  telewizji. Właśnie ten  reprezentatywny wybór Anny jest niezwykle trafny, ponieważ dzięki jej zaangażowaniu w działalność MRM i inne inicjatywy pogłębiające świadomość obywatelską nasz kraj i obywatele młodego pokolenia mogą się rozwijać. To już po raz kolejny  , kiedy funkcję  Młodzieżowego Marszałka Sejmu piastuje  mieszkaniec Starogardu, poprzedni Jakub Marut obecnie maturzysta III LO w Gdyni, był marszałkiem XVI sesji SDIM!

Uczennice I LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starogardzie Gdańskim Maria Bednarz i Anna Przybylska na  czerwcowych obradach w Sejmie RP będą reprezentowały nie tyle zieloną stolicę Kociewia, a przede wszystkim  całość polskiej społeczności młodzieżowej. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnia aktywność starogardzkiej  młodzieży przy współpracy  z Kancelarią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz