Konkurs „Mem o bibliotece, czytelnictwie, książce”

  1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie mema internetowego promującego bibliotekę, czytanie lub książkę.
  2. Mem powinien składać się z obrazka i powiązanego z nim komentarza tekstowego.
  3. Mem nie może obrażać poglądów i przekonań osób trzecich.
  4. Każdy uczeń może wykonać maksymalnie 2 memy.
  5. Gotowe memy należy przesłać w postaci pliku elektronicznego na teamsach do Pani Danuty Piontek-Drews do 27 kwietnia.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 kwietnia.
  7. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci bonów do Empiku.