Zdolni z Pomorza

Kończy się rok szkolny, więc czas na podsumowania. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w mijającym roku szkolnym w naszej szkole mieściło się Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK) – czyli centrum realizacji projektu Zdolni z Pomorza w naszym powiecie starogardzkim. To tutaj odbywały się zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, biologii, chemia i kompetencje społeczne. Zajęcia odbywały się z każdego z przedmiotów w dwóch przedziałach wiekowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jednak cały projekt to nie tylko zajęcia pozalekcyjne, ale także liczne aktywności wykraczające poza mury naszego LCNK. Uczestnicy projektu brali udział w kursach e-learningowych, gdzie przez kolejne tygodnie poznawali nowe zagadnienia, a następnie mierzyli się z testami, które sprawdzały ich stopień zdobytej wiedzy.

Podczas Ligi zadaniowej uczniowie mierzyli się w kolejnych trzech etapach z ciekawymi zadaniami z interesujących ich przedmiotów. Gratulujemy sukcesów.

Kolejną, bardzo ważną aktywnością, która jest integralną częścią projektu Zdolni z Pomorza są spotkania akademickie, które odbywały się w soboty na terenie trójmiejskich uczelni wyższych (UG, PG, PJATK oraz GUMed). Takie spotkanie składało się części wykładowej i ćwiczeniowej/laboratoryjnej. Udział w takim sobotnim wyjeździe niewątpliwie wiązał się z dużym wysiłkiem logistycznym i intelektualnym. Jednak niewątpliwie był także źródłem satysfakcji ze zdobytej wiedzy i poznania nowych miejsc. Być może w przyszłości będzie to ich miejsce kolejnego etapu edukacyjnego.  „przystanek”. Odwiedzajac uczelnie, ale także zobaczyć uczelnię, które w niedalekiej przyszłości będą dla wielu z nich obiektem ubiegania się o miejsce podczas rekrutacji na studia. Bardzo dużą popularnością cieszyły się zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki. A podczas zajęć w laboratoriach biologicznych i chemicznych – naprawdę się działo.

We wtorek -14.06.2022- duża grupa naszej młodzieży wzięła udział w spotkaniu autorskim z dr. Łukaszem Lamżą – dziennikarzem naukowym, filozofem przyrody, pracownikiem naukowym UJ i autorem książek m.in.: „Wszechświat krok po kroku”, „Światy równoległe” i „Połącz kropki”. Spotkanie odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku. Na początku dr Łukasz Lamża opowiedział jak powstają artykułu naukowe, popularno-naukowe, no i pseudo-naukowe. Jak je rozróżniać i nie dać się zwieść clickbait-om. Mówił o rozwoju zaawansowanych technologii, opierając się na najnowszych doniesieniach i prognozach publikowanych w literaturze naukowej. W ostatniej części uaktywnili się uczestnicy spotkania i zadawali różnorodne pytania, na które Pan Łukasz bardzo ciekawie odpowiadał. Było widać, że nie tylko wiedzą, ale i sposobem bycia ujął uczniów oraz ich opiekunów. 

Małgorzata Kaczorowska