Nasi uczniowie w finale etapu wojewódzkiego z fizyki Pomorskiej Ligi Zadaniowej

Gratulacje, Agata Turzyńska, Paulina Lokś, Oskar Iwaszkiewicz i Piotr Kaczorowski dostali się do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” z fizyki.

W marcu jedziemy na finał.

Nadzór i pomoc merytoryczna: Cyprian Princ