Wysokie wyniki na maturze

Gratulujemy naszym uczniom wysokich wyników na maturze!

70% punktów z języka polskiego i 80% z matematyki.

Z języka polskiego jest to czwarty wynik, z matematyki jedenasty wynik z przedmiotów obowiązkowych spośród wszystkich szkół średnich w województwie pomorskim.

https://powiatstarogard.pl/jakie-wyniki-matur/