Sukces w Olimpiadzie Informatycznej

Agata Pokorska uczennica klasy 2H (profil matematyczno-informatyczny) przeszła do kolejnego etapu Olimpiady Informatycznej. Gratulujemy i życzmy powodzenia w kolejnym etapie.

Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 i skierowana do uczniów szkół średnich. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania. Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród najlepszych finalistów jest wyłaniana reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne.

Opiekun: Grzegorz Kaczorowski