Tydzień profilaktyki w I LO

W dniach od 9 do 13.04.2018 r pani Kamila Specht – Iwańska – specjalista – terapeuta ds. uzależnień, przeprowadziła w naszej szkole, warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I,  traktujące o uzależnieniach i ich wpływie na stosunki międzyludzkie.

Głównym celem tych spotkań było przekazanie ich  uczestnikom : wiedzy i umiejętności, dotyczących mechanizmów powstawania szkód zdrowotnych i psychospołecznych, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi.

Dodaj komentarz