Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców 2018/2019

Sylwester Dorawa
PRZEWODNICZĄCY

Anna Kubik
ZASTĘPCA

Monika Derron
SEKRETARZ

Grażyna Kołodziejczak
SKARBNIK

Monika Derron

Magdalena Winiarska

Anna Rychter
PRZEDSTAWICIELE POZIOMÓW KLAS

 

Konto Rady Rodziców:

 

Dotyczy FPSZ i RR

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gd.

ul. Rynek 8

Nr rachunku: 49 8340 0001 0003 9055 2000 0001

 

Dotyczy wpłat na studniówkę:

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gd.

ul. Rynek 8

Nr rachunku: 16 8340 0001 2002 0003 9055 0002

 

Dodaj komentarz