I LO szkołą sukcesu – EWD Maturalne

EWD   MATURALNE      I LO   SZKOŁĄ SUKCESU

 2010 – 2012

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia.

  1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.
  2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka).
  3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka).
  4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).
  5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).

Pozycja elipsy na wykresie blisko punktu środkowego układu współrzędnych wskazuje, że  mamy do czynienia ze szkołą, która ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne  jest placówką w skali kraju statystycznie przeciętna (neutralna).

By ułatwić statystyczną interpretację pozycji szkoły, w układzie współrzędnych stanowiącym krajowy układ odniesienia, wyrysowano dwie szare elipsy (warstwice). Mniejsza z nich, ciemnoszara, wskazuje obszar, w którym mieści się 50% LO w całym kraju. Druga elipsa, jasno szara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% szkół danego typu w skali Polski. Środkiem symetrii tych elips jest punkt (100;0).

Język polski

Przedmioty humanistyczne

Matematyka

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze

Dodaj komentarz