Soft Skills for Teachers, Trainers and Education Staff

Dzięki szkoleniu „Soft skills for teachers, trainers and education staff” przeprowadzonemu przez Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilitàjego w Puerto de la Cruz na Teneryfie uczestnicy nabyli nowe i rozwinęli pozostałe
umiejętności miękkie takie, jak współpraca w grupie, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja.
Uzyskali wiedzę dotyczącą stylów uczenia się i efektywnych sposobów ich wykorzystania, co w procesie edukacyjnym i w szkole ma wyjątkowe znaczenie. Wraz z bazą teoretyczną poznali konkretne techniki i ćwiczenia sprzyjające budowaniu zespołu z uwzględnieniem różnych ról w grupie i zindywidualizowanego podejścia do motywowania i negocjacji (np.”Kapelusze”), co okazało się niezwykle cenne dla wszystkich uczniów i wychowawców, którzy realizowali ten temat godziny wychowawczej. Dzięki szkoleniu kursanci i pozostali członkowie rady pedagogicznej nabyli umiejętności rozwiązywania ewentualnych konfliktów w możliwie konstruktywny sposób. Nauczyciele nie tylko wzmocnili własne kompetencje w tym zakresie, dzięki czemu są bardziej uważni w kontakcie z uczniami, ale także
potrafią rozwijać te umiejętności wśród swoich wychowanków. Podczas zajęć wykorzystują wiele metod wymagających angażowania kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych takich jak metoda projektu (również dwujęzycznego od tego roku), praca w grupach, dyskusje itd. Starają się wychodzić naprzeciw potrzebom młodzieży, traktując ich w zindywidualizowany sposób. Są także bardziej uważni i wnikliwi w ocenie, dostrzegają i biorą pod uwagę tak trudne
niekiedy do zaobserwowania w licznej klasie elementy jak przekaz niewerbalny mówiący o postawie poszczególnych uczniów, ich samopoczuciu czy motywacji do działania.