Uwaga maturzyści!

załącznik 28_1905 (docx)

Absolwenci, których chcą przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka angielskiego  w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu  do dyrektora szkoły (załącznik 28_1905 na stronie OKE – wysłany na WIADOMOŚCI LIBRUS). Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem. W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.