Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla naszych uczniów

W dniu wczorajszym – 16.12.2019 r. odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej uroczystość wręczenia Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” w roku szkolnym 2019/2020. W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego, uczelni wyższych, nauczyciele, rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

Stypendia dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dedykowane są osobom, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce w minionym roku szkolnym. O ich przyznaniu decyduje m.in. średnia ocen ucznia. Dodatkowo, punktowane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Pod uwagę brane są również kryteria socjalne, np. mieszkanie i uczenie się na obszarze wiejskim czy prawo do zasiłku rodzinnego.

Wśród nagrodzonych było 20 naszych uczniów klas pierwszych:

 1. Bahr Cezary
 2. Behrendt Katarzyna
 3. Brzóska Katarzyna
 4. Deyna Julianna
 5. Dojutrek Łukasz
 6. Dombrowska Julia
 7. Kawski Paweł
 8. Knut Olaf
 9. Krause Weronika
 10. Markowska Agnieszka
 11. Mindykowski Ernest
 12. Moczyńska Julia
 13. Polaszek Paweł
 14. Rogowski Antoni
 15. Rybacka Matylda
 16. Sulewski Piotr
 17. Szczodrowska Julia
 18. Wolff Kacper
 19. Wyczyński Aleksander
 20. Żyjewska Alicja

Wszystkim stypendystom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.