Otrzęsiny

19 i 20 września odbyły się w naszej szkole otrzęsiny klas I. W tym roku w poszerzonym gronie.

Otrzęsiny wygrały dwa matfizy, czyli klasy IF i IA.

Klasa IA zdobyła najwięcej punktów i to ona będzie przygotowywała otrzęsiny w przyszłym roku.

Dziękujemy klasie IIF za przygotowanie świetnej zabawy.